Altın Cankurtaran kursu

 

19 yaşını doldurmuş olmak,

En az ilköğretim  mezunu olmak ve bunu belgelemek,

Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,

TSSF 3 yıldız dalıcı belgesi

Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak,,

En az 6 ay Gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak